Insight

Pod vlivem nejistoty aneb jak vládní tiskovka ovlivňuje, kolik se vám přihlásí zájemců

Častokrát slýcháme, že na podnikatelské prostředí má v mnoha případech větší dopad nejistota a chaos, než restrikce samotné. Samozřejmě pokud se bavíme o firmách, na které restrikce nedopadají přímo. Když vám někdo zavře krám, tak je dopad jasný. Je to i něco, co pozorujeme i na chování na StartupJobs.cz.

Filip Mikschik 24. 2. 2021 · 4 minuty čtení
Sdílejte

My jako marketplace sledujeme obě strany - jak firmy, které vystavují nabídky, tak zájemce, kteří se na ně hlásí. U obou těchto stran máme už za skoro devět let naší existence, docela dobře vypozorováno, jak se chovají v rámci dne či týdne, jak se poptávka a nabídka mění v průběhu roku. Proto můžeme i snadno poznat, pokud se objeví nějaká odchylka a dát si ji do kontextu aktuální situace.

. . .

Firmy: Rychlá brzda, vyčkávání a zase akcelerace

Když se na věc podíváme optikou firem, jak je z následujícího grafu patrné, tak na jaře 2020 přišla velmi razantní brzda. Firmy pozastavily nábor a vyčkávaly. Po první vlně pak s opatrností začaly opět nabírat a tento trend u nich neustal. Zub před koncem grafu dělají vánoční svátky a je úplně normálním sezónním výkyvem, který se začátkem roku 2021 zase velmi rychle srovnal.

Z tohoto pohledu můžeme říct, že firmy reagovaly velmi intenzivně na první vlnu nejistoty, ale poučily se z ní a nedělají žádné unáhlené kroky, že by nábory otevíraly nebo zavíraly podle toho, jaká se vyhlásí aktuální opatření.

Nebylo to tak ale vždy. I u firem jsme mohli vypozorovat velmi zajímavé reakční chování na nastalou situaci. Pamatuji si jeden den, kdy měla být tisková konference vlády v 9 ráno a mělo se vyhlašovat něco, co nám v tehdejším kontextu přišlo zásadní. Konference se ale odsouvala, nejdříve na 10, pak na 11 a proběhla až odpoledne. To napětí, s čím vláda vystoupí, by se dalo krájet. A za celý den, až do dané tiskové zprávy, si ani jedna firma nekoupila inzerci. Viděli jsme nabídky připravené k publikování, ale nikdo je nevystavoval. Nicméně hned, jak proběhla tiskovka, firmy pro nabídky zakoupily propagaci a vystavily je.

To už se naštěstí neděje a i když jsme například s vyhlášením druhého či třetího nouzového stavu, čekali nějaký pokles, tak se nedostavil a firmy inzerují bez ohledu na aktuální opatření.

Co se ale dost změnilo je plánování. Dříve, když jsme se bavili s firmami, tak měly plán na rok i více dopředu. Věděly, koho budou chtít v dalších měsících nabírat, kolik pozic budou v dalším roce obsazovat a jak jejich firma bude zhruba velká za rok. Teď, když se na podobný výhled ptáme, často dostaneme odpověď, že plán sice mají, ale neví. Nejsou si jistí a spíše vidí měsíc nebo dva dopředu. Žijí z měsíce na měsíc. A tak také plánují, protože dál nikdo nevidí.

. . .

Lidé: Brzda. Plyn. Brzda. Plyn.

Mnohem zajímavější je však pohled na druhou stranu. Tedy na stranu aktivně se hlásících kandidátů. Přeci jen pro firmu vypsat pozici ještě není nijak zásadní rozhodnutí a než najde správného kandidáta chvilku trvá.

To nejistota na straně uchazečů je mnohem vyšší. Zvlášť pokud se bavíme o kvalifikovaných zaměstnancích, kteří si na StartupJobs.cz hledají práci. Ti většinou nějakou práci mají a u nás si jdou najít práci lepší. A váží tak, jestli podstupovat toto riziko nebo setrvat na stávající pozici.

Zde je nejzajímavější metrikou z našeho pohledu konverzní poměr. Tedy kolik lidí pracovní nabídku vidí a kolik z nich se na ni přihlásí. Protože pokud bychom se měli dívat jen tou optikou, kolik lidí k nám na StartupJobs.cz chodí, tak bychom nenašli nějaký výrazný rozdíl. Lidé se po nové práci dívají, i když se na ni nepřihlásí.

V grafu konverzního poměru jsou tak viditelné dva velké zuby. Prvním je vyhlášení prvního nouzového stavu, kdy se prakticky ze dne na den konverzní poměr propadl o 39 %. A trvalo mu celých šest týdnů, než se vrátil na původní úroveň.

Druhým zubem, který se dá opět krásně vyčíst z grafu konverzního poměru, je vyhlášení druhého nouzového stavu, který vedl k propadu o 35 %. A i díky svátkům, které obecně nejsou časem pro hledání nové práce, se k normálním hodnotím vrátil až začátkem roku 2021.

A mohli jsme pozorovat i mnoho jednodenních extrémů. Jeden příklad za všechny - den, kdy vládě nebyl druhý nouzový stav prodloužen. V reakci na to konverze během jednoho dne spadla až o 58 %.

. . .

Je tak jasné, že aktuální politická i epidemická situace a přijatá opatření mají velký vliv na to, jak lidé uvažují. I když si to možná nepřipouští. Možná větší, než jsme si mysleli.

Přihlaste se k odběru
Už vám nic nového neuteče díky mému e-mailovému občasníku.
Přečtěte si také...

Novoroční ohlédnutí: Exponenciální rok 2021

Kdybych měl vybrat jedno slovo, které by mělo vystihnout rok 2021 z mého pohledu, tak by to bylo exponenciální. Po všech směrech.

1. 1. 2022 · 2 minuty čtení

Ahoj Neliso

26. 2. 2021 · 1 minuta čtení

O startupech pro ČT24

5. 2. 2021 · 1 minuta čtení

Po Praze se prohání žraloci

3. 2. 2021 · 1 minuta čtení